SEDKO group s.r.o.

O nás

SEDKO group s.r.o., IČ: 25857355, DIČ: CZ25857355, Spisová značka: C 22568 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Společnost byla založena v roce 1995

Zkušenost, rozvoj a zodpovědnost. Tři zásady, které se kloubí ve společnosti SEDKO group s.r.o., činí tuto firmu jedním z nejspolehlivějších partnerů na trhu se zeměmi SNS. Společnost byla založena v roce 1995 na základě živnostenského oprávnění fyzické osoby, v roce 2000 jsme se transformovali do právnické osoby a za své více než desetileté působení získala naše společnost mnoho partnerů na Ukrajině, v Rusku, Kazachstánu i v dalších zemích a svou pozici v regionu nadále upevňuje díky stabilní partnerské síti a rozvíjející se škále služeb, kterou SEDKO group s.r.o. nabízí. SEDKO group s.r.o. se však nezaměřuje pouze na východní trhy, spolehlivé a stabilní partnery hledá a nachází i na vlastním území České republiky.

Tato obchodní partnerství nabízí SEDKO group s.r.o. bohaté možnosti kooperace, rozvoje a propojení jednotlivých odvětví obchodu, kterými se zabývá. Na samém počátku bylo ústředním bodem podnikání SEDKO group s.r.o. strojírenství. V této době navázala firma spolupráci s těmi nejvěhlasnějšími a nejsilnějším jmény na trhu, společnostmi Škoda, Narex nebo Tona. Silnou pozici nalezla společnost i v oblasti nemovitostí.

Sféru svého působení firma rozšířila o import i export nerostných surovin a zemědělských produktů. Portfolio společnosti SEDKO group s.r.o. je proto velmi rozsáhlé a firma se stala jedním z nejvýznamnějších importérů a exportérů na východní trhy, které se zejména v posledních letech stávají ekonomicky perspektivními partnery. Obchod s Ukrajinou nabývá na významu díky bohaté zemědělské produkci, Rusko i Kazachstán získali silnou pozici díky nerostným surovinám i dlouholeté strojírenské tradici. Jedná se o trhy, které se neustále rozvíjejí a usilovně hledají odbytiště. Stejně tak však mají zájem o kvalitní výrobky zavedených evropských značek a nechybí jim ekonomický potenciál. Specifickou oblastí, kterou se v SEDKO group s.r.o. zabývají, je vzdělání. Byli to právě východní partneři, kteří se na vedení SEDKO group s.r.o. obrátili s prosbou o pomoc při zprostředkování studia svých dětí na českých vysokých školách.

Z prvotní pomoci pro několik mladých cílevědomých lidí se po čase vyvinul spolehlivý a odpovědný způsob, jak umožnit zahraničním studentům získat diplom na nejlepších českých školách všech směrů a zaměření, a to zejména v Brně. SEDKO group s.r.o. garantuje svým klientům v oblasti vzdělávání zajištění kvalitního ubytování, zdravotního pojištění a povolení k pobytu, stejně jako nabízí nepřeberné množství vzdělávacích kurzů, které pomáhají překonat jazykovou bariéru nebo připravují na samotné přijímací zkoušky.

Zkušenost, rozvoj a zodpovědnost. To jsou hesla, kterými se v SEDKO group s.r.o. svědomitě řídí. Více než desetileté čilé a aktivní působení na trhu je dostatečnou známkou toho, že zaměstnanci i vedení SEDKO group s.r.o. ví o své práci mnohé. Samozřejmostí je plynulé ovládnutí ruského i českého jazyka, podobně jako dalších světových jazyků.

Odvaha přináší do společnosti rozvoj obchodu a jeho rozšiřování různými perspektivními směry. Vždyť dnes SEDKO group s.r.o. nabízí své služby v oblasti strojírenství a nemovitostí, v telekomunikacích, v pojišťovnictví, v obchodu s nerostnými surovinami i zemědělskými výrobky. A netradičně na rozdíl od jiných společností podobného typu úspěšně vstupuje i na pole vzdělávání. Zodpovědnost je základní kámen podnikání SEDKO group s.r.o.

Spolehlivý přístup a svědomité jednání vůči klientům je neodmyslitelnou a samozřejmou součástí firemní strategie. V SEDKO group s.r.o. si uvědomují, nakolik se slušnost a vstřícnost mezi obchodními partnery cení.

Kontaktujte nás